Go To The INDEX Page

III.Sanskrit Krithis

 1. Introduction to Sanskrit Krithis

  Sanskrit Krithis by Muthuswami Deekshithar

 2. Surya Moorthe Namosthuthe
 3. Chandram Bhaja Manasa
 4. Angarakam Ashrayamyaham
 5. Subrhamanyam maam Rakshathu
 6. Budham Ashrayami Satatam
 7. Brahaspathe Thara pathe
 8. Sri Shukra Bhagawantham
 9. Divakara Thanujam
 10. Smaramyaham sada Rahum
 11. Mahasuram Kethum
 12. Navavarana Krithi-Dhyanam-Mahaganapathi ravathu
 13. Navavarana Krithi-Dhyanam-Balasubrahamanyam
 14. Navavarana Krithi-I Kamalamba Samrakshathi
 15. Navavarana Krithi-II Kamalambam Bhaja re
 16. Navavarana Krithi-III Sri Kamalambaya kadakshithum
 17. Navavarana Krithi-IV Kamalambikayai
 18. Navavarana Krithi-V Sri Kamalamba Param
 19. Navavarana Krithi-VI Kamalamba Sthava
 20. Navavarana Krithi-VII SriKamalambikayam Bhakthim
 21. Navavarana Krithi-VIII Kamalambika avaiva
 22. Navavarana Krithi-IX Kamalamba Jayathi
 23. Ardha Narreswaram
 24. Abhayamba series 1-Sadashraye Abhayambike
 25. Abhayamba series 2-Abhyamba Jagadamba
 26. Abhayamba series 3-Aryam Abhayambam
 27. Abhayamba series 4-Giri Jayaa Ajayya
 28. Abhayamba series 5-Abhayambayai, Aswaroodayai
 29. Abhayamba series 6-Abhayambambikaya Anyam na Jane
 30. Abhayamba series 7-Ambikaya, Abhayambikaya
 31. Abhayamba series 8-Abhayambam Bhakthim Karomi
 32. Abhayamba series 9-Dakshayani Abhayambambe
 33. Seshachala Nayakam
 34. Hiranmayim
 35. Kalavathi , Kamalasane
 36. Vatapi Ganapathim Bhaje
 37. Govardhana Gireesam
 38. Seshachala Nilayam
 39. Sarasija Nabha Sodari
 40. Aadhi Parameshwaram
 41. Abhiramim
 42. Akhilandeswarim Raksha Maam
 43. Akhilandeswaro Rakshathu
 44. Akhilandeswaryai namosthuthe
 45. Akshaya Linga Vibho 1
 46. Akshaya Linga Vibho2
 47. Amba Neelayathakshi
 48. Anandeswarena
 49. Ananda Natana Prakasam
 50. Anandamrutha Karshini
 51. Anantha Balakrishna
 52. Annapurne Visalakshi
 53. Arunachala Nadham
 54. Avyaja Karuna Kadakshi
 55. Balakrishnam Bhavayami
 56. Ehi Annapurne
 57. Lakshmi Varaham Bhajeham
 58. Venkatachalapathe

  Sanskrit Krithis by Shyama Shastri

 59. Devi Meena Nethri
 60. Saroja Dhala Nethri
 61. Shankari Shankaru
 62. Himadri suthe

  Sanskrit Krithis by Sage Thyagaraja

 63. Eesa pahi maam
 64. Samaja Vara Gamana
 65. Manasa Sancharare
 66. Thava Dasoham

  Sanskrit Krithis by Harikesavanallur Muthaiah Bhagavathar

 67. Gam Ganapathe
 68. Himagiri thanaye
 69. Ganapathe Suguna nidhe
 70. Giri priyam
 71. Gopala Nandana
 72. Jalandhara
 73. Jaya Mahishasura
 74. Kadamba vana Vasini
 75. Kala Rathri SWaroopini
 76. Niramayi
 77. Saranam Vijaya Saraswathi
 78. Sudha mayi
 79. Vijayambike
 80. Aadithyam
 81. Ajam Haram
 82. Ambika Nadham
 83. Anagham Akhilanda
 84. Ananthapadmanabham Ashraye
 85. Ananthapadmanabham Ashraye Sathatham
 86. Ananthaya, Sarvaya
 87. Andhakasuraya
 88. Ashta Murthim
 89. Athisundaram

  Sanskrit Krithis by Sri.B.Rama Murthy Rao

 90. Chandrasekara
 91. Gam Ganapthim sada bhaje
 92. Gana natha sri Gaja Vadana
 93. Maha Ganapathim Namosthuthe
 94. Pancha Maha Ganapathim Bhaje
 95. Sharanam Viroopaksha
 96. Saranam, Saranam Gaja Vadana
 97. Surapathi, Gajapathi
 98. Vigna Vinasana Hei
 99. Balasubramanyam sada Bhaje
 100. Saranam, saranam shastha charanam
 101. Manikhya Veena
 102. Nada Roopa Mayi
 103. Saraswathi, Sarada. Vani
 104. Sarada Sarat Chandra Vadane
 105. Swaralaya Bhava Raga
 106. Veena dhara Sarada Aja Rani
 107. Veena Pustaka Mala Dharini
 108. Adhi Para Shakthi Akhilandeswari
 109. Akhilandeswari Mookambike
 110. Akhilandeswari Sakshi roopini
 111. Amara Vana Vasini
 112. Bhageerathi Bhava Dweshini
 113. Bhaja re Manasa
 114. Bhaktha Jana Palini
 115. Bragadamba, Jagadamba
 116. Chandana, Kumkuma, Sindhoora
 117. Dhakshayani, Dharma Samvardhani
 118. Gauri Manohari
 119. Jagat Janani, Jagat Karini
 120. Janani, Janani, Janani
 121. Kailasa Natha Priya
 122. Kanaka mayim Maha Lakshmim
 123. Kolluru Sri Peeda Mookambike
 124. Kula devi Jadadambe
 125. Kula devi Jagadama Mookamba
 126. Kumkumarchana Priye Ambike
 127. Nada Mandira Vasini
 128. Sada Muda Smaramyaham
 129. Shiva Shakthi Roopini
 130. Sada Shiva Ranjini
 131. Shiva Balika, Loka Palika
 132. Shiva Shakthi roopam
 133. Sri Chakra, Sri Peeda, Sri Vidhya
 134. Udaya Ravi Chandrike, ambike
 135. Viswa Mohini, Gana malini
 136. Adhi Sesha Sayana
 137. Ekantha darsanam dehi may
 138. Ksheera sagara madhya
 139. Seshadri, Garudadhri
 140. Bhakthi bhiksham dehi may
 141. Brahmananda mayam sri Venkatesam
 142. Dakshina giri vasa
 143. Jagadadhi vandhitham
 144. SAptha giri vasa
 145. Sravana deepa vak prasidha
 146. Devi Ramanam Sritha Parijatham
 147. Suprabatha darsanam
 148. Uthara Sesha giri
 149. Venkatesa giri vasam sada bhaje
 150. Vimana Venkatesam bhaje

  Sanskrit Krithis by Smt.Kalyani Varadarajan

 151. Sri Narasimham sirasa namamyaham
 152. Santha Durga Devi
 153. Abheeshta Dhayini
 154. Bhajamyaham Bhuvanesawrim
 155. Chandikeswarim asrayamaham
 156. Chinthayeham Sindhujam
 157. Payorasi Bale
 158. Vandeham Gandha vaha Sutham
 159. Vainatheya Vahanam Bhaje
 160. Swethambara Vanim
 161. Aparna Parvathi

  Sanskrit Krithis by Swami Dhayananda

 162. Bo Shambo
 163. Dakshinamurthe
 164. Hey Govinda
 165. Madhura Madhura
 166. Ramam Bhaja

  Sanskrit Krithis by Oothukadu Venkata Subba Iyer

 167. Saranagatham Krisna
 168. Gaja mukha anuja
 169. Gopa Kumara
 170. Janani Tripura Sundari
 171. Jagan Mohana Sundarangi
 172. Eka Dantham
 173. Sri Vigna rajam Bhajeham
 174. Ganeswaraya-Kamakshi navavarana Krithi -invocation
 175. Vanchasi Yadi Kusalam-Kamakshi navavarana Krithi -Dhyanam
 176. SAnthatham seve-Kamakshi navavarana Krithi - I Avaranam
 177. BHajaswa Sri Tripura Sundarim-Kamakshi navavarana Krithi - II Avaranam
 178. Sarva jeeva Dhayapari-Kamakshi navavarana Krithi - III Avaranam
 179. Yoga YOgeswari-Kamakshi navavarana Krithi - IV Avaranam
 180. Nila Lohitha Ramanim, Navavarana Krithi - V Avaranam
 181. Sadananda Mayi-Kamakshi navavarana Krithi - VI Avaranam
 182. Sakala loka Nayaki-Kamakshi navavarana Krithi - VII Avaranam
 183. Sankari, Rajarajeswari-Kamakshi navavarana Krithi - VIII Avaranam
 184. Natha Janma Kalpa Valli-Kamakshi navavarana Krithi - IX Avaranam
 185. Haladharanujam-Kamakshi navavarana Krithi - Mangalam

  Sanskrit Krithis by Bangalore Nagaraj

 186. Bhuvana trayanutham
 187. Sangeetha Samrajya
 188. Raksha maam Saranagatham
 189. Pavana Guru Pavana
 190. Pavana Kumara-Anjaneya Pancharathnam 1
 191. Sri Raghava Dhootham -Anjaneya Pancharathnam 2
 192. Veekshitoham-Anjaneya Pancharathnam 3
 193. Anjanandam-Anjaneya Pancharathnam 4
 194. SArva Guna Virachitham-Anjaneya Pancharathnam 5

  Sanskrit Krithis by Narayana Theertha

 195. Bala Gopala Krishna
 196. Govardhana Giridhara Govinda
 197. Govinda Gathaya Param
 198. Govindam iha Gopikanandam
 199. Jaya Jaya Sreenivasa
 200. Kalaya Yasodha Thava Balam
 201. Kshemam kuru Gopala
 202. Mangalalaya Mamava Deva
 203. Parama Karunya Maam Palaya
 204. Pooraya Mama Kamam

  Sanskrit Krithis by Sadashiva Brahmendrar

 205. Bruhi Mukundhethi
 206. Pibhare Rama Rasam
 207. Bhaja re Gopalam
 208. Bhaja re Raghu veeram
 209. Bhaja re Yadhunatham
 210. Chethasi Ramam
 211. Chintha Nasthi
 212. Gayathi vana Mali
 213. Khelathi Mama Hrudaye
 214. Khelathi Brahmande
 215. Kreedathi Vanamali
 216. Krishna Pahi
 217. Nahi re, nahi re Sankha
 218. Prathi vaaram vaaram
 219. Sarvam Brahma Mayam
 220. Smara Vaaram Vaaram
 221. Sthiratha nahi , nahi re
 222. Manasa sanchara re
 223. Ananda Poorna Bodham
 224. Ananda Poorna Bodham 2
 225. Brahmaivaham Kila
 226. Thathwath Jeevitham
 227. Thunga thunga Gange

  Sanskrit Krithis by Annamacharya

 228. Bhaja Bhaja Manasa
 229. SRiman Narayana nee Pada SAranamu
 230. Narayana they namo namo
 231. Naalam vaa
 232. Bhavayami Gopala Balam

  Sanskrit Krithis by THanjavur Shankara

 233. Mahadeva Shiva Shambho
 234. Natha Jana Palini
 235. Ranjani Mrudhu Pankaja
 236. Geetha Vaadhya

  Sanskrit Krithis by Vijaua Gopala Swami

 237. Dhanyoham Krishna
 238. Pahi Madana Gopala

  Sanskrit Krithis by Ashok Madhava

 239. Jayathi, Jayathi, Jaya Shankra
 240. Raksha maam Chaya Ranjani
 241. Nadha Sudakaram

  Sanskrit Krithis by other Composers

 242. Bhavayami Raghu Ramam
 243. Parama Pavani
 244. Re Manasa Bhaja Re
 245. Thamra lochani
 246. Vandeham, Vandeham
 247. Maithreem Bhajatha
 248. Bhajamyaham
 249. Janaki Ramana
 250. Radha Samedha Krishna
 251. Raghu Vamsa Sudha
 252. Vara Veena
 253. Deva deva kalayami
 254. Japatha Japatha
 255. Nagalinga Maheswaram
 256. Pavana Guru Pavana puri
 257. Vande Mataram
 258. Mangala Charane
 259. Dehi mukham dehi
 260. Bhoo loka kumari
 261. Venu gana Ramana
 262. Janaki pathe
 263. Kailasachalavasam
 264. Pahimam Sri rajarajeswari
 265. Sarasiruhasana priye
 266. Samaja Vara Gamana (Ppanasam Sivan)
 267. Kerala Bhoothala
 268. Nadha Sudakaram
 269. Krishna, Krishna
 270. Pranamyaham
1