Go To The INDEX Page

X.Prayers addressed to Goddess Saraswathi

 1. Shyamala Dandakam by Maha kavi Kalidasa
 2. SAraswathi Bhujanga Prayata Stotram
 3. Sharada Stotram
 4. Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam
 5. Vani Stotram
 6. Vageesi sthavam
 7. Saraswathyashtakam
 8. Agasthya krutha Saraswathi stotram
 9. SaraswathyashtakamII
 10. Sakalakalavalli Malai (Tamil)
 11. SaraswathyashtakamIII
 12. Saraswathi Chalisa (Hindi)
 13. Aarthi Saraswathi ji ki(Hindi)
 14. Saraswathi matha ki aarthi(Hindi)
 15. Sri Saraswathi aarthi (Hindi)
 16. Sri Sharada stotram
 17. Sri Saraswathi Kavacham
 18. Sri Saradha Pancha Rathna Sthuthi
 19. Sri Saradha AShtakam
 20. Sri Gayathri stotram1