Go To The INDEX Page

XIV.Prayers addressed to Lord Ayyappa


 1. Ayyappa Suprabatham
 2. Harivarasanam
 3. Sastha Pancha rathnam
 4. Sastha Dasakam
 5. Mani Kanda Stotram
 6. Bhootha natha dasakam
 7. Maha Sastha Sthuthi
 8. Dharma Sasthru Ashraya Dwadasam
 9. Dharma Sasthru Ashraya Dasaham
 10. Bhootha natha sthuthi vimsathi
 11. Dharma Sasthru Karavalamba stotram
 12. Sri Ayyappa Sahasra namam
 13. Sri Maha Sasthru Anugraha Kavacham
 14. Sri SAstha Bhujangam
 15. Bhoothanadane Kanumaraganam (Malayalam)
 16. Ayyappa Darsana Stotram (Malayalam)
 17. Ayyappa Ganangal(Malayalam) (28 prayers)
 18. Nurani Sastha Preethi Pattukal(100 prayers)
 19. Vilivakkam Sastha Kalyana Manjari
 20. Ayyappa Bhajanai
 21. SAbarigireesa Ashtaakam
 22. Sani BHadha Vimochana SAbareeswara ashtakam
 23. Sri Bhoothanatha Manasa Ashtakam
1