Go To The INDEX Page

VI.Prayers addressed to Krishna


 1. Bhaja Govindam
 2. Madhurashtakam
 3. Mukunda Mala
 4. Mukunda Mukthavali
 5. Gopika Geetham
 6. Sri Krishnashtakam of Adhi Shankara
 7. Bala Mukundashtakam
 8. Radhakrishnashtakam
 9. Gopala Vimsathi of Vedantha Desika
 10. Gopala Ashtakam
 11. Guruvayurappan(Malayalam)
 12. Govinda Damodhara Stotram
 13. Sri Krishna Stotram
 14. SriGopala Stotram
 15. Nandakumarashtam
 16. Prana Pranaya Sthavam
 17. Sri Krishna manasa puja
 18. Ambadi Paithal(Malayalam)
 19. Anjana Sridhara(Malayalam)
 20. Guruvayupuresa sthavam(Malayalam)
 21. Guru Maruth Puradheesam
 22. Guruvayupuresa Suprabatham
 23. Prayer to Lord Guruvayurappa (Tamil)
 24. Shikashashtakam By Chaithanya Maha Prabhu
 25. Prathama Kunja Vihari ashtakam
 26. Krishna ashtakam-II
 27. Bhishma Sthuthi
 28. Vasudeva krutha Krishna Stotram
 29. Indra Krutha Krishna stotam
 30. Krishna Sthava Raja
 31. Sri Krishna Karnamrutham
 32. Krishna Dwadasa Nama Stotram
 33. Vasudeva sutham devam (Krishnashtakam)
 34. Kunja Viharyashtakam II
 35. Vrindavana Ashtakam
 36. Krishnashtakam III
 37. Chathur Vyuha Stotra
 38. Guruvayupuresa Sthavam (Malayalam)
 39. Guruvayupuresa Bhujanga stotram
 40. Govindam Aadhi Purusham (From Brahma Samhitha)
 41. Kunthi Sthuthi
 42. Sri Krishna Mangalam
 43. Sri Krishna Keerthanam (Malayalam)
 44. Radha Krishna ji ki aarthi
 45. Sritha Kamala
 46. Devaki Garbha Sthuthi
 47. Vasudeva Sthuthi
 48. Devaki Sthuthi
 49. Brahma Sthuthi
 50. Indra Sthuthi
 51. Santana Gopala stotram
 52. Guruvayupuresaya Mangalam
 53. Mangalam Krishna Padambujam(Malayalam)
 54. Balarama Kavacham
 55. Gopala Kavacham
 56. Gopala Akshya Kavacham
 57. Mohini Rachitha Krishna Sthuthi
 58. Guruvatha puresaya Mangalam
 59. Krishna Padambuja Stotram (Malayalam)
 60. Sri Krishna Kavacham from Garga Samhitha
 61. Sri Krishna Sthuthi from Garga Samhitha
 62. Bhasha Karnamrutham of Poonthanam (Malayalam)
 63. Poonthanam's Vasudeva Sthuthi(Tamil)
 64. Guruvayupuresa Sthavam(Malayalam)
 65. Ashta vakra's Krishna Sthuthi
 66. Gopi Jana Vallabhashtakam
 67. Dainyashtakam
 68. Jagannatha Sahasra Namam

1