Go To The INDEX Page

VII.Prayers addressed to Shiva


 1. Shiva Sahasranamam
 2. Shiva panchakshara stotram
 3. Shivaparadha kshamapana stotram
 4. Thiruvembavai(From Tamil)
 5. Shivanada lahari
 6. Shiva Manasa Pooja
 7. Linga Ashtakam
 8. Chidambareswara stotram
 9. Vaidyanatha Ashtakam
 10. Uma Maheswara Stotram
 11. Vaidyanatha Namaskaram
 12. Shiva Shadakshara Stotram
 13. Veda Sara Shiva Stotram
 14. Daridrya Dahana Shiva Stotram
 15. Ardha Nareeswara Ashtakam
 16. Sri Dakshinamurthy Ashtakam
 17. Viswanathashtakam
 18. Pradosha Mahatmyam
 19. Margabandhu stotram
 20. Bilwashtakam
 21. Maha Mrutyunjaya stotram
 22. Shiva Thandava stotram by Ravana
 23. Shiva Mangalshtakam
 24. Pasupathyashtakam
 25. Sashakthi Shiva Navakam
 26. Shankarashtakam
 27. Sadashivashtakam
 28. Chandra shekahrashtakam
 29. Dwadasa Jyothir Linga Stotram
 30. Shiva Bhujanga Prayatha Stotram
 31. Shiv Chalisa(Hindi)
 32. Bhaja Gaureesam
 33. Shiva nama malyashtakam
 34. Shivashtakam by Adhi Shankara
 35. Shivashtakam by Chaithanya Maha Prabhu
 36. Shiva Raksha Stotram
 37. Shivashtakam II
 38. Shiva Mahimna Stotram
 39. Viswanatha Suprabatham
 40. Chidambarashtakam
 41. Shiv aarthi (Hindi)
 42. Jambunadhashtakam of Ayyaval
 43. Thirupalliyezuchi of Manikka Vasagar
 44. Gaureesashtakam
 45. Rudrashtakam
 46. Shiva Ashtotharam
 47. Shiva Panchanana Stotram
 48. Pratha Smarana Shiva Stotram
 49. Shiva DWadasa Nama Smarnam
 50. Shiva Kavacham
 51. Akshara Mana Malai (Tamil)
 52. Shiva Shadakshara Stotram-II
 53. Shiva Shivaa stotram
 54. Marga sahaya Linga sthuthi
 55. Kala Samhara Murthy Pathigam (Tamil)
 56. Shiva Mangalam
 57. Attala Sundarashtakam
 58. Parvathi Vallabhastakam
 59. Swarna Malya Sthuthi
 60. Sri Thyagaraja Stotram
 61. Jaya jaya kara stotram
 62. Aparadhashtakam
 63. Pothi Thiru agaval(Tamil)
 64. Asitha krutha Shiva Stotram
 65. Rudra Kavacham
 66. Kala Bhairava Pancharatnam
 67. Maha Mrityunjaya Kavacham
 68. Sarva roga hara Maheswara Kavacham
 69. Mrita Sanjeevana Kavacham
 70. Bilwa stotram
 71. Kolaru Thirupadikam(Tamil)
 72. Nataraja Pathu(Tamil)
 73. Shiva Puranam of Manikka Vasagar(Tamil)
 74. Shiva Shankara stotram
 75. Bhairava stotram
 76. Shiva Akshara Mala Stotram
 77. Arunachala Pancharathna Stotram
 78. Shiva Athuthi by SAge Parasurama
 79. Ramanathashtakam
 80. Santhana Pradha Abhilashashtakam
 81. Sarabhashtakam
 82. Shiva Pancharathnam1