Go To The INDEX Page

VIII.Prayers addressed to Goddess Parvathi


 1. Abhirami andathi(From Tamil)
 2. Annapurnashtakam
 3. Indrakshi Sthothram
 4. Kanaka Dhara Sthothram
 5. Lalitha Sahasranamam
 6. Phala Sruthi of Lalitha Sahasra Namam
 7. Lalitha Trishathi
 8. Lalitha Pancha Rathnam
 9. Soundarya Lahari
 10. Bhavani ashtakam
 11. Bhavani Bhujangam
 12. Tripura Sundari Ashtakam
 13. Tripurasundari Vijaya Sthavam
 14. Devi Stotram
 15. Meenakshi Pancharathnam
 16. Meenakshi Navarathna Mala Sthuthi
 17. Manthra Mathruka Pushpa Mala Sthavam
 18. Rajarajeswari mantra mathruka sthavam
 19. Sri AmbaPancha Rathnam
 20. Arya Navakam
 21. Janaki Panchakam
 22. Kalpa Shakhi Sthavam
 23. Varahi anugrahashtam
 24. Varahi Nigrahashtakam
 25. Kathyayani sthuthi
 26. Nava Rathna Malya Stotram
 27. Sri Meenakshi Sthothram
 28. Gauri Dasakam of Adhi Shankara
 29. Kamakshi Suprabatham
 30. Jnana prasoonambika stotram
 31. Santoshi mata aarthi(Hindi)
 32. Bala satha nama stotram
 33. Bhagawathi Stotram
 34. Devi Kshama Prarthana Stotram
 35. Tripura Thilakam
 36. Mookambika ashtakam
 37. Ananda Lahari Of Adhi Shankara
 38. Abhirami Stotram
 39. Sankata namashtakam
 40. Ashta dasa Shakthi Peetha Stotram
 41. Bala Mukthavali Stotram
 42. Ananda Valli Stotram
 43. Radha Kavacham
 44. Akhilandeswari Mathruka Pushpa Mala
 45. Swayamvara Parvathy Mantra Mala Stotram
 46. Annapurna Devi aarthi(Hindi)
 47. Sri Pada Sapthathi of Mepathur
 48. Shakthi mahimna stotram
 49. Devya aarathrikam
 50. Tripura Sundari Pratha Smaranam
 51. Kameshwari Sthuthi
 52. Garbha Rakshambika Stotram
 53. Tripura Sundari Sannidhya Sthavam
 54. Tripura Sundari aparadha Kshamapana stotram
 55. Ambashtakam II
 56. Tripura Sundari Veda Sara Sthavam
 57. Nava Rathna Mala Stotram
 58. Nava Mangali Sthuthi
 59. Lalithambal Shobhanam (Tamil)
 60. Devi Patam (Tamil)
 61. Kamakshi Dukha Nivarana Ashtakam (Tamil)
 62. Bhavani Kavacham
 63. Lalitha Nava Rathna Malai(Tamil)
 64. Neelayatakshi Suprabatham(Tamil)
 65. Mangadu Kamakshi aaru vara Padalgal -Set I(Tamil)
 66. Mangadu Kamakshi aaru vara padalgal -Set II(Tamil)
 67. Devi Bhujanga Stotram of Adhi Shankara
 68. Abhirami Ammai Pathigam-Set I(Tamil)
 69. Abhirami Ammai Pathigam Set II (Tamil)
 70. Abhirami Ammai Pathigam Set III (Tamil)
 71. Adhya stotram
 72. Ambika stuti
 73. Arya satakam
 74. Kamalamba Ashtakam
 75. Lalitha Sthava Raja
 76. Shiva Kama Sundari astakam
 77. Ambigaye Lalithamba(Tamil)
 78. Devi Kavacham
 79. Rahasya Thrayam-I.Pradhanika Rahasyam
 80. Rahasya Thrayam-II.Vaikruthika Rahasyam
 81. Rahasya Thrayam-III.Moorthi Rahasyam
 82. Narayani Sthuthi
 83. Sakradhi Sthuthi
 84. Vishnu Maya Sthuthi
 85. Malar Padal Stotram(Tamil)
 86. Maha Vidhya Kavacham
 87. Sidha Kunjika Stotram
 88. Bhuvaneswari Kavacham
 89. Lalitha Moola manthra Kavacham
 90. Matangi Saptha Swara Keerthanam
 91. Devi Khadgamala Stotram
 92. Dasa Maha Vidhya Sthuthi
 93. Abhirami Sthuthi(Tamil)
 94. Pushpanjali (Tamil)
 95. Rajarajewari Sthuthi
 96. Ashta dasa SAkthi Peeta Stotra
 97. Kamakshi Ashtakam (Tamil)
 98. Vasya Varahi sthuthi
 99. Phala Sruthi of Devi Khadgamala Stotram
 100. Bhuvaneswari Stotram
 101. Dasa Maha Vidhya Stotram
 102. Kamakhya Dasa Maha Vidhya Sthuthi
 103. Ghana Sangam of Poonthanam (Malayalam)
 104. Sri Rama Krutha Parvatha Vardini AShtakam
 105. Veda Vyasa's Bhagawathi stotram
 106. Bana Sankari Pratha Smarana Stotram
 107. Sri Devi Ashtakam
 108. Mandathya SAileswari Sthavam
 109. Aralakesi Sthuthi
 110. Rajarajeswari ashtakam1